Книги

1994 –  Радев, Ради (1994). Антична философия. Стара Загора: Идея.

1994 – Радев, Ради (1994). Средновековна философия. Стара Загора: Идея.

1990 – Радев, Ради (1990). Велики философи. Част І. София: Народна просвета.

1989 – Радев, Ради (1989). Аристотел. Историческата съдба на неговата философия. София: УИ “Климент Охридски”.

1988 – Радев, Ради (1988). Аристотел. София: Народна просвета. Съставителство на приложението Ради Радев. Превод: Марко Марков и Теменуга Ангелова.

1986 – Радев, Ради (1986). Хераклит. Живот и дело. София: Партиздат. В приложението: фрагменти от и за Хераклит. Съставителство и превод Ради Радев.

1983 – Радев, Ради (1983). История на античната философия. София: Наука и изкуство. част І, 1981; част ІІ, 1983.

1982 – Радев, Ради (1982) Латинският Аристотел. София: Партиздат. Съставителство на приложението Ради Радев. Превод: Лидия Денкова, Румен Даскалов, Маргарита Кискинова.

1980 – Радев, Ради (1980). Сократ. Живот и дело. София: Партиздат. Съставителство на приложението Ради Радев. Превод: Христо Данов.

1970 – Радев, Ради (1970). Критика на неотомизма. София: Наука и изкуство.

1966 – Радев, Ради (1966). Из историята на арабската философия. София: Наука и изкуство.

1961 – Радев, Ради (1961). Материалистически положения в гносеологията на Аристотел. София: Наука и изкуство.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s