История и философия

Професор Ради Радев е изтъкнат познавач на древната философия.

С него започва академичното изследване на античната философия в България.

Advertisements